Phim khoa học

Phim khoa học, giáo dục và giải trí

Quỹ khoa học quốc gia công bố phát hiện ra những gợn sóng trong không gian gọi là sóng hấp dẫn, chứng minh một lý thuyết được Albert Einstein đưa ra cách đây một thế kỷ

 

Categories: Chưa phân loại

Leave a Reply