Phim khoa học

Phim khoa học, giáo dục và giải trí

Cuộc cách mạng năng lượng xanh

Year : 2016 Director : Running Time : 45 Genre :
Movie review score
4/5

Khảo sát đặc biệt về cuộc cách mạng năng lượng xanh. Trong các hồ sơ của các nhà phát minh và doanh nhân, những người đang có hành động để cứu lấy hành tinh, và trong một số trường hợp có mục đích thương mại, chương trình phân tích những tiềm năng năng lượng của Trái đất trong tương lai.

Leave a Reply