Phim khoa học

Phim khoa học, giáo dục và giải trí

Vật chất tối và năng lượng tối

Year : 2017 Director : Ngô Ngọc Tú Running Time : 120 Genre :
Movie review score
3/5

Khoa học vũ trụ và khám phá – Vật Chất Tối và Năng Lượng Tối (thuyết minh)

Leave a Reply